Wie kan terecht voor psychische hulp bij Psychologisch Atelier in Maastricht?


Mensen vanaf 18 jaar die zich herkennen in (een combinatie van) onderstaande klachtenbeelden en hier hulp bij zoeken maar ook mensen die hun binnenwereld willen exploreren en op zoek zijn naar verdieping, bewustwording en richting.
Twijfel je of je bij ons op de juiste plek bent? Neem dan even contact op via het formulier op deze website. 


 • Mensen met angsten.
  Angst voor specifieke en afgebakende zaken maar ook angst of vrees voor sociaal contact, voor het oordeel van anderen of angst voor de toekomst. Angst kan zich ook uiten in een bovenmatige nood aan controle om de onderliggende angst niet te hoeven voelen of in het buitensporig piekeren en twijfelen over uiteenlopende thema's. 

 • Mensen met depressieve en sombere gevoelens. 
  Sombere gevoelens en gedachten die langere tijd aanhouden (> twee weken), moeheid en weinig energie, rusteloosheid of moeite met concentratie, gevoel van waardeloosheid, snel geagiteerd zijn of emoties minder goed onder controle hebben dan voorheen. 

 • Mensen met klachten naar aanleiding van psychotrauma.
  We spreken van een trauma wanneer iemand een of meer schokkende gebeurtenissen heeft meegemaakt en herinneringen hieraan zich blijven opdringen in de vorm van herbelevingen, nachtmerries, flashbacks, schrikreacties, vermijdingsreacties en angsten.
  De schokkende gebeurtenis kon niet goed verwerkt en geïntegreerd worden waardoor de herinneringen zich op verschillende manieren blijven opdringen. 

 • Mensen met overmatige en langdurige spanningen. 
  Spanning, druk en nervositeit brengen je lichaam in staat van paraatheid en zijn daarom met momenten constructief om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer spanning te lang aanhoudt, te vaak voorkomt of te hevig is kan dit leiden tot stressklachten. Stress kan op verschillende manieren tot uiting komen in zowel lichamelijke als psychische klachten.

 • Mensen die moeite hebben om op een constructieve manier voor zichzelf op te komen.
  Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen belangen op een manier die bij de situatie past en die zowel respectvol is naar jezelf als naar de ander.

 • Mensen met werkgerelateerde (stress)klachten.
  Je bent sneller moe, hebt een lagere productiviteit, geen plezier meer in je werk en bent ontevreden of twijfelt of je nog wel op de juiste plek zit. Ook conflicten met collega's of leidinggevenden kunnen het plezier in je werk danig aantasten. 

 • Mensen met aanhoudende negatieve gevoelens of emoties.
  Schuldgevoelens, schaamte, verdriet of boosheid zijn onvermijdelijk in het leven. Als ze te lang aanhouden of juist weggehouden worden kunnen psychische klachten ontstaan en je kwaliteit van leven op een destructieve manier beïnvloeden. 

 

 

  Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de verschillende psychologische behandelingen bij Psychologisch Atelier
  Maastricht. 

  Klik hier om contact op te nemen.