Visie Psychologisch Atelier Maastricht

 

Wij streven naar de best mogelijke hulp in een gegeven situatie. Hoe lang- of kortdurend, klachtgericht of persoonsgericht hangt af van jouw hulpvraag en je persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden. We willen recht doen aan jouw vraag, deze is leidend en startpunt van het traject. We kiezen er uitdrukkelijk voor om te werken met het intrapsychische; dat wat er zich bij jou van binnen afspeelt, we werken niet met labels of classificaties. 

 
In de visie van Psychologisch Atelier Maastricht zijn er enkele noodzakelijke basiselementen om tot een constructief groeiproces te komen.
Wij zullen ten alle tijden jouw privacy, het confidentiële karakter en een veilig werkklimaat waarborgen door alles wat er binnen de therapiekamer besproken wordt ook binnen die kamer te houden.
Therapie betekent samenwerken; jouw inzet en de deskundigheid van een onafhankelijke therapeut, hiermee wordt een werkrelatie opgebouwd die zich kenmerkt door vertrouwen, acceptatie, empathie en echtheid.
Therapie betekent ook investeren. Een tijdsinvestering, een financiële investering en een emotionele investering die zich soms pas na een hele poos uitbetaald. 

 

Ten behoeve van kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering wordt er door de medewerkers van Psychologisch Atelier Maastricht continu geïnvesteerd in scholing, vorming, supervisie, leertherapie en intervisiegroepen. 

Ondanks de variëteit aan behandelingen en expertise tussen de verschillende therapeuten komt het regelmatig voor dat er geen overeenstemming is tussen hulpvraag en (optimaal) zorgaanbod. Naar aanleiding van het eerste contact tijdens een vrijblijvende kennismaking wordt een inschatting gemaakt van de match tussen hulpvraag en dat wat het Atelier kan bieden, indien er geen passend hulpaanbod geboden kan worden zal er samen met de hulpvrager gezocht worden naar een geschikte collega.