Behandelingen


Het Atelier biedt gestructureerde en op wetenschap gebaseerde vormen van hulpverlening. Binnen de therapie zal gebruik gemaakt worden van een theoretische visie van het psychisch en relationeel functioneren. 
Psychologische behandeling of therapie kan verschillende doelen hebben; het verminderen van of beter hanteerbaar maken van psychische klachten, het verdiepen van inzicht en bewustwording van het eigen gevoelsleven, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties ontwikkelen of het aanleren van constructieve verwerkingsstrategieën. Alle behandelingen en doelstellingen hebben als onderliggende rationale: het overbodig worden van de therapeut. 

Jouw toewijding is even belangrijk als de expertise van de behandelaar. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de aard van je moeilijkheden en je persoonlijke (reflectieve)mogelijkheden. Een therapeutisch proces vraagt veel toewijding en investering, het dient logischerwijs een prioriteit voor jou te zijn. 

 

Globaal zijn er drie mogelijke trajecten te overwegen:
1. Klachtgericht
2. Persoonsgericht
3. Steunend en structurerend

1. Klachtgericht werken aan je moeilijkheden houdt in dat er gedurende de behandeling wordt ingezoomd op je klachten. Samen met je therapeut tracht je deze klachten op een zo efficiënt mogelijke wijze te verminderen. 

2. Persoonsgericht werken houdt in dat we gaan onderzoeken wie jij als persoon bent, een onderzoekende therapie waardoor jij jezelf beter leert kennen en door die bewustwording terugkerende patronen in vraag kunt stellen en je uiteindelijk op een constructievere manier kunt verhouden tot jezelf en anderen.

3. Een steunende en structurerende manier van samenwerken bestaat uit gesprekken waarin je kunt ventileren, samen met je therapeut dingen op een rijtje kunt zetten, ondersteuning ontvangt en van tijd tot tijd een uitstapje maakt naar het werken aan je klachten of het onderzoeken van jezelf als persoon. 


Afhankelijk van de klachten, mogelijkheden en je hulpvraag gaan we aan de slag met één van onderstaande behandelvormen of een combinatie hiervan. 

 

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Cliëntgericht experientiële Psychotherapie
  • Emotion Focused Therapy (EFT)
  • Psychoanalytische Psychotherapie 
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • ReAttach therapie
  • Mindfullness therapie 
  • Coaching

 

Ondanks de variëteit aan behandelingen komt het regelmatig voor dat er geen overeenstemming is tussen hulpvraag en (optimaal) zorgaanbod. Naar aanleiding van het eerste contact tijdens een vrijblijvende kennismaking wordt een inschatting gemaakt van de match tussen hulpvraag en dat wat het Atelier kan bieden, indien er geen passend hulpaanbod aanwezig is zal er samen met de hulpvrager gezocht worden naar een geschikte collega. 

 

Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de visie van Psychologisch Atelier Maastricht.